JP Magazine v2 - шаблон joomla Оригами
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 77.jpg
 • 88.jpg
 • 99.jpg
 • IMG_0098.jpg
 • IMG_0100.jpg
 • IMG_0105.jpg
 • IMG_0111.jpg
 • IMG_0114.jpg
 • IMG_0175.jpg
 • IMG_0179.jpg
 • IMG_0214.jpg
 • IMG_0215.jpg

ກົດໝາຍ

Written by Super User. Posted in ກົດໝາຍ

# ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ.pdf
2 ນໍາເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ _Electronic Signature Law_ _1_.pdf
3 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ.pdf
4 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກົດໝາຍເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ.pdf
5 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານແລະສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານແລະສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ.pdf
6 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໄປສະນີ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໄປສະນີ.pdf
7 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໂທລະຄົມມະນາຄົມ.pdf